แรกเกิด

อายุ 0-5 ขวบ

ปฐมวัย

อายุ 5-14 ขวบ

วัยเรียน

อายุ 15-21 ปี

วัยแรงงาน

อายุ 22-59 ปี

ผู้สูงอายุ

อายุ 59 ปีขึ้นไป

คุณแม่ตั้งครรภ์

สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติพร้อมอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อย คำนวณอายุครรภ์ กำหนดวันคลอด และรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น

คุณแม่ให้นม

มุมแม่เป็นแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลห้องให้นมแม่ ในยามที่ลูกน้อยหิวนมแม่เวลาอยู่นอกสถานที่ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณแม่และลูกน้อย

พัฒนาการลูกน้อย

โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามเฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมคัดกรองการเจริญเติบโตของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี

yaandyou

“ยากับคุณ” (Ya&You) เป็นแอพพลิเคชันสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

myHealth

MyHealth Thailand เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบันทึก ติดตาม และวิเคราะห์รายการที่ควรตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งประเมินผลสุขภาพและรับคำแนะนำเบื้องต้น

ช่องทางเข้าสู่ระบบ

เชื่อมต่อ และติดตามพัฒนาการลูกน้อยพร้อมรวบรวมข้อมูลสุขภาพเพื่อคุณแม่และลูกน้อยที่คุณรัก ไว้ในที่เดียว

ข้อมูลสุขภาพ และแอพพลิเคชัน

แหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อคุณแม่และลูกน้อยรวมไปถึงโปรแกรม และแอพพลิเคชันเพื่อการเชื่อมต่อและติดตามพัฒนาการลูกน้อย

ติดตามพัฒนาการ

ให้คุณแม่และคุณพ่อ เฝ้าติดตามพัฒนาการลูกน้อย ทุกก้าวของการเจริญเติบโต

ส่งเรื่องราวความประทับใจระหว่างลูกน้อย

หรือแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

  • " ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้ "

    สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ พร้อมอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ กำหนดวันคลอด และรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น เปรียบเทียบน้ำหนักคุณแม่ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่

  • " อาหารเช้าของคุณ คือสิ่งสำคัญของลูกน้อย "

    สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ พร้อมอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ กำหนดวันคลอด และรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น เปรียบเทียบน้ำหนักคุณแม่ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่

  • " อาหารเช้าของคุณ คือสิ่งสำคัญของลูกน้อย2 "

    สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ พร้อมอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ กำหนดวันคลอด และรับทราบน้ำหนักที่คุณแม่ควรเป็น เปรียบเทียบน้ำหนักคุณแม่ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่

NECTEC LOGO

ติดต่อเรา Email: info@nectec.or.th

@ Copyright 2016, NECTEC